геометрие


геометрие

геометрия

Кабардинско-русский словарь. 1957.

Смотреть что такое "геометрие" в других словарях:

  • геометрие — (геометриер) геометрия Математикэм щыщ къутамэу, чIыпIэ формэхэмрэ ахэмэ яшын ихабзэхэмрэ зыщызэрагъашIэрэр ары Ащ геометриер дэгъоу ешIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ